Vår viktiga innemiljö

I Norden tillbringar vi 90 % av vår tid inomhus. Det är där vi utsätts för de flesta föroreningarna och luft är vårt mesta livsmedel i kg räknat. Vi ser de som ett viktigt uppdrag att hjälpa till att undersöka inneklimatet för att förbättra människors hälsa.

Problematiska innemiljöer

De vanligaste problemen med inneluft går vanligtvis att ventilera bort. Matos, lukter och hög halt av koldioxid bekämpas bäst med ökad luftomsättning. I de enklaste fallen genom att öppna korsdrag.I andra fall får känsliga individer hälsobesvär som kan kopplas direkt till huset. Man talar om byggnadsrelaterad ohälsa, eller i dagligt tal om "sjuka hus". Läs mer om sjuka hus här! Om sjuka hus.

Känsliga människor

I vissa fuktskadade byggnader reagerar människor när de vistas där. Besvären går gradvis över när människan lämnat huset. De som forskar inom området har sett att det finns ett samband med fukt. I de undersökningar vi medverkat i har man också sett ett samband mellan hälsobesvär och mängden mögel i husdammet. Mängden mögel då mätt med antalet unika DNA-sekvenser i dammet. De kan då antas komma från mögliga byggnadsdelar.
Människor reagerar även på kemiska emissioner från byggnadsmaterial och på allergener från djur. Det tråkiga är att människor utvecklar sin överkänslighet om man fortsätter att utsätta sig för den dåliga miljön. Så man bör ta itu med sina problem och inte gå för länge i den miljö man reagerar på.

Återställa en god innemiljö

Konstatera först vilka föroreningar vi har att göra med. Åtminstone bör du ta ett DNA-prov på dammet (Sjukahusprovet). När detta är taget så rekommenderar vi en noggrann städning som första åtgärd då de flesta föroreningar är partikulära. När DNA-analysen är klar startar skadeutredning där man konstaterar vad man bör sanera och bygga nytt.
Efter de nödvändiga åtgärderna följer man upp miljön med ett nytt prov.

Uppe till vänster hittar du mer om de nödvändiga åtgärderna och vilka som kan hjälpa dig.

Välkommen åter

Hoppas att ni har haft några sköna lediga veckor och är utvilade och laddade för att ge era medmänniskor en bättre livsmiljö

Skaffa en egen app

Med vår app i din mobil eller dator gör professionella skadeutredare bättre och enklare beställningar på plats vid provtagningen. Du ser också vad det kostar och vilka analysbeställningar du gjort tidigare. Dina provsvar finns sedan kvar i ditt register som du kommer åt via samma app.

Här beställer du din app

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AYW5vWm9uYS5zZT9zdWJqZWN0PVNraWNrYSBtaWcgZW4gbMOkbmsgdGlsbCBtaW4gYXBwIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPktsaWNrYSBow6RyIGbDtnIgYmVzdMOkbGxuaW5nPC9hPg==

Så här installerar du din app

Login