Mät biomassan på plats!

Ny revolutionerande mätteknik i byggnader.


Du ser själv med hjälp av en tolk om det är:
  • Normalt
  • Något förhöjt
  • Förhöjda värden
  • Kraftigt förhöjda värden
Med Lumitester PD-30 får du ett mått på biomassan och kan översätta detta till påväxt av mögel och/eller bakterier. Svaret erhålls efter 10 sekunder.
Provtagningen är mycket enkel på ytor och bara lite besvärligare när det gäller porösa material som isolering och skumgummi.
Proven ersätter delvis laboratorieprov av mögel och bakterier.

Så här går det till:

Välj en yta på mellan 10 och 20 kvadratcentimeter t.ex. 4x4 cm. Ytan får inte vara förorenad av matrester, stekflott, handavtryck eller liknande animaliska/vegetabiliska föroreningar. Vid tveksamma fall ta en referens på opåverkad yta av samma material.

Ta ur topsen ur provröret och ta upp så mycket som möjligt av föroreningarna på ytan. Arbeta först på bredden och sedan vinkelrät på längden.

Sätt tillbaka topsen i provröret och låt den penetrera pappersskyddet i botten på röret.

I vätska i botten på röret finns två substanser. Dels ett ämne som lyserar cellväggar så att innehållet rinner ut, dels luciferas som är hämtat från eldflugor och lysmaskar som lyser i kontakt med ATP som finns i alla levande celler.

Skaka provröret med tops ungefär som en kvicksilvertermometer så att all vätska samlas i botten.

Sätt in topsen i Lumitester och läs av. Jämför med den medföljande översättningstabellen för att se hur allvarlig mikrobiell växt som kan indikeras på provtagningsstället.

För att kunna se vad det är för art av mikroorganism behöver man göra en DNA-analys på resterna i provröret. Skicka hela röret in på lab. eller ta ett nytt prov intill.

Vad är bioluminiscens?

Bioluminiscens är en snabbmetod som mäter ATP i celler. ATP (adenosin 5-trifosfat) bildas i levande celler och är en viktig energibärare och energikälla för enzymer i den intermediära metabolismen. ATP finns således både i mikroorganismer (både mögel och bakterier), s.k. mikrobiellt ATP, och i alla födoämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, s.k. somatiskt ATP. Risk finns således att överskatta antalet organismer genom att andra föroreningar finns på ytorna.

ATP-mätning bygger på att omvandla ATP, befintlig energi, till ljus med hjälp av ett komplex av eldflugeenzym (luciferin/luciferas). Enzymsystemet är mycket känsligt för extremt små mängder ATP. Ljuset detekteras och kvantifieras med en luminometer, varvid ljusmängden är proportionell till mängden ATP i provet. Resultatet, som erhålls inom några minuter från provtagningen, redovisas som relativa ljusenheter (RLU).

Kikkomans teknik är överlägsen "enkel" ATP-mätning. Genom att återcirkulera AMP och ATP mäter man stabilare men framför allt också celler med lägre aktivitetsnivå, så att man får ett totalmått på alla organismer. Responsen blir c:a 10 ggr högre.

Bioluminiscens finns på flera håll i naturen.
Läs mer

Instrument

Lumitester PD-30 från Kikkoman är ett modernt nykonstruerat instrument som lätt ryms i benfickan. Genom medföljande kabel kan den anslutas till dator. Den håller även reda på ett stort antal av dina värden i minnet. Uppvärmningen tar 15 sekunder och den är självkalibrerande.


Laddas med 2 st vanliga pen-batterier som räcker länge även vid flitigt användande.

Vi är nu en del av ALS Scandinavia

ALS Scandinavia förvärvade anoZona i Uppsala 3:e oktober 2017. Vi ser detta som ett nödvändigt förvärv för att få en heltäckande analysverksamhet för Byggd Miljö. AnoZona har i många år legat före sina konkurrenter med analyser för inomhusmiljö som DNA-analyser av mögel och utvidgade VOC-analyser med absolutvärden. Vi kommer tillsammans att fortsätta vara tekniskt ledande inom området. Laboratorieverksamheten fortsätter tills vidare i Uppsala men marknadsföring och kundservice integreras i ALS Scandinavias bolag i alla de nordiska länderna.

ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, som med sina ca 350 laboratorier och ca.13 000 anställda i över 55 länder är världsledande inom kemisk analys. ALS Scandinavia AB erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. byggd miljö, Yttre miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att ni även i fortsättningen kan vända er till Uppsala med frågor och analyser.

Hur lägger jag in min app?
App Installation

Login