Sanering

Här har vi samlat olika tips om åtgärder för renovering av hus med miljöproblem.

Sanering av byggnader

Viktigt när man sanerar bort mögel är att man inte sprider möglet vid rivning. Arbetsplatsen bör plastas in, sättas under undertryck och varken material eller smutsiga arbetskläder tas in i de delar som inte är skadade.

Sanering av bohag och lokaler

Även om mögel, bakterier och rötsvampar i konstruktionen är borta så finns det efteråt lika mycket sporer och andra mikrobiologiska partiklar kvar inomhus om man inte sanerar. Eventuella besvär kvarstår då. En noggrann storstädning är mycket viktig. En hög städnivå kan lindra problemen med inneklimatet innan orsakerna åtgärdas.

Skadeutredning

Skadeutredning är en kvalificerad uppgift som kräver ett tvärvetenskapligt synsätt. SWESIAQ (SWESIAQ är en nationell avdelning (chapter) under paraplyorganisationen ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate) har givit ut Swesiaqmodellen för skadeutredning som ger dig råd om vad man skall tänka på när det gäller att engagera skadeutredare. I större utredningar om byggnadsrelaterade hälsobesvär t.ex på arbetsplatser och skolor är också information och inflytande för de drabbade viktigt. Det sker ofta genom en styr och kontaktgrupp som bildats med representation från samtliga inblandade samt från hälsovården. Har du svårt att välja skadeutredare så har vi en lista på Skadeutredare som vi känner till.

Elektrostatisk rening av luften.

När ett problem konstaterats med för stora mängder mikroorganismer, kanske i kombination med människor med sjukahusbesvär- krävs det ofta akuta åtgärder.

När man konstaterat att det finns mikrobiella problem i lokalen kan man, under tiden man förbereder renovering, sätta in ett högeffektivt partikelfilter. Vår luftrenare har hög kapacitet ( som mest 1683 m3/ timme) ett joniserat HEPA-filter och kolfilter för ozon och VOC-er. Man har goda erfarenheter av flera hundra installationer i skolor, i Sverige och världen. Vi hyr ut ett antal aggregat under tiden saneringsåtgärder eller nybygge projekteras. Det är inte någon permanent lösning men håller miljön problemfri under utrednings och renoveringstiden.

Vi är nu en del av ALS Scandinavia

ALS Scandinavia förvärvade anoZona i Uppsala 3:e oktober 2017. Vi ser detta som ett nödvändigt förvärv för att få en heltäckande analysverksamhet för Byggd Miljö. AnoZona har i många år legat före sina konkurrenter med analyser för inomhusmiljö som DNA-analyser av mögel och utvidgade VOC-analyser med absolutvärden. Vi kommer tillsammans att fortsätta vara tekniskt ledande inom området. Laboratorieverksamheten fortsätter tills vidare i Uppsala men marknadsföring och kundservice integreras i ALS Scandinavias bolag i alla de nordiska länderna.

ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, som med sina ca 350 laboratorier och ca.13 000 anställda i över 55 länder är världsledande inom kemisk analys. ALS Scandinavia AB erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. byggd miljö, Yttre miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att ni även i fortsättningen kan vända er till Uppsala med frågor och analyser.

Hur lägger jag in min app?
App Installation

Login