Sjukahusprovet™

Mängden mögel mätt med DNA-teknik


Ett prov som alla kan ta!
70- 80 % av de sk sjuka husen har mögelproblem. På grund av fukt har mögel och bakterier vuxit till i t.ex. väggar eller husgrund. En del mögel bildar mykotoxiner (svampgifter) som sedan finns i sporer och cellväggsfragment som dammar in i vistelsezonen. Vissa människor reagerar i kontakt med dessa. De små fragmenten svävar i rumsluften men lägger sig så småningom till ro på plana ytor. Där kan man fånga upp dem med en tops.

Det är ett enkelt prov som de flesta klarar av att ta med lite eftertanke och noggrannhet. T.ex. kan man samla in dammet på dörrpostens ovansida vid en innerdörr. Dammet bör vara 1-4 månader gammalt. Fragment från eventuellt mögel som svävar i inomhusluften landar efter någon timme. Genom att analysera mängden DNA per kvadratcentimeter på dörrposten eller hyllan kan man beräkna genomsnittshalten av organismer i luften.

Provet tas när en byggnad visar tecken på fuktskada. Det kan vara personer som reagerar, mögellukt eller synliga fuktgenomslag.

Genom analys med realtids-PCR ser man de DNA från mögel och bakterier som når inomhusmiljön. Det indikerar att det växer mögel på dolda platser i huset och att det finns risk för sjukahus-problem.


Analysbeställning och provsvarsexempel hittar du under knappen BLANKETTER.
Analysen kan beställas i vår e- butik eller per telefon 018 444 43 41

Provsvarsförklaring

Provtagning

Provtagning sker i damm med hjälp av en tops. Från ett ställe som inte städats på 1-4 månader tas sporer och damm upp på den syntetiska topsen som sedan stoppas åter i provröret.

Bra ställen att ta prov från är översidan på dörrposten på innervägg. Det skall vara ett torrt ställe där man inte riskerar fukt och som inte nås av solljus. Ta upp allt damm på en yta av 10 till 30 cm2. Svar i antal mögelceller/cm2.


En DNA-fri tops beställes från anoZona

Vi är nu en del av ALS Scandinavia

ALS Scandinavia förvärvade anoZona i Uppsala 3:e oktober 2017. Vi ser detta som ett nödvändigt förvärv för att få en heltäckande analysverksamhet för Byggd Miljö. AnoZona har i många år legat före sina konkurrenter med analyser för inomhusmiljö som DNA-analyser av mögel och utvidgade VOC-analyser med absolutvärden. Vi kommer tillsammans att fortsätta vara tekniskt ledande inom området. Laboratorieverksamheten fortsätter tills vidare i Uppsala men marknadsföring och kundservice integreras i ALS Scandinavias bolag i alla de nordiska länderna.

ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, som med sina ca 350 laboratorier och ca.13 000 anställda i över 55 länder är världsledande inom kemisk analys. ALS Scandinavia AB erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. byggd miljö, Yttre miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att ni även i fortsättningen kan vända er till Uppsala med frågor och analyser.

Hur lägger jag in min app?
App Installation

Login