Sjukahusprovet™

Mängden mögel mätt med DNA-teknik


Ett prov som alla kan ta!
70- 80 % av de sk sjuka husen har mögelproblem. På grund av fukt har mögel och bakterier vuxit till i t.ex. väggar eller husgrund. En del mögel bildar mykotoxiner (svampgifter) som sedan finns i sporer och cellväggsfragment som dammar in i vistelsezonen. Vissa människor reagerar i kontakt med dessa. De små fragmenten svävar i rumsluften men lägger sig så småningom till ro på plana ytor. Där kan man fånga upp dem med en tops.

Det är ett enkelt prov som de flesta klarar av att ta med lite eftertanke och noggrannhet. T.ex. kan man samla in dammet på dörrpostens ovansida vid en innerdörr. Dammet bör vara 1-4 månader gammalt. Fragment från eventuellt mögel som svävar i inomhusluften landar efter någon timme. Genom att analysera mängden DNA per kvadratcentimeter på dörrposten eller hyllan kan man beräkna genomsnittshalten av organismer i luften.

Provet tas när en byggnad visar tecken på fuktskada. Det kan vara personer som reagerar, mögellukt eller synliga fuktgenomslag.

Genom analys med realtids-PCR ser man de DNA från mögel och bakterier som når inomhusmiljön. Det indikerar att det växer mögel på dolda platser i huset och att det finns risk för sjukahus-problem.


Analysbeställning och provsvarsexempel hittar du under knappen BLANKETTER.
Analysen kan beställas i vår e- butik eller per telefon 018 444 43 41

Provsvarsförklaring

Provtagning

Provtagning sker i damm med hjälp av en tops. Från ett ställe som inte städats på 1-4 månader tas sporer och damm upp på den syntetiska topsen som sedan stoppas åter i provröret.

Bra ställen att ta prov från är översidan på dörrposten på innervägg. Det skall vara ett torrt ställe där man inte riskerar fukt och som inte nås av solljus. Ta upp allt damm på en yta av 10 till 30 cm2. Svar i antal mögelceller/cm2.


En DNA-fri tops beställes från anoZona

Välkommen åter

Hoppas att ni har haft några sköna lediga veckor och är utvilade och laddade för att ge era medmänniskor en bättre livsmiljö

Skaffa en egen app

Med vår app i din mobil eller dator gör professionella skadeutredare bättre och enklare beställningar på plats vid provtagningen. Du ser också vad det kostar och vilka analysbeställningar du gjort tidigare. Dina provsvar finns sedan kvar i ditt register som du kommer åt via samma app.

Här beställer du din app

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AYW5vWm9uYS5zZT9zdWJqZWN0PVNraWNrYSBtaWcgZW4gbMOkbmsgdGlsbCBtaW4gYXBwIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPktsaWNrYSBow6RyIGbDtnIgYmVzdMOkbGxuaW5nPC9hPg==

Så här installerar du din app

Login