Miljöanalyser


Du tar över de föroreningar som finns på den mark du köper. Saneringar kan bli mycket dyra.
När du köper en fastighet så tar du över ansvaret för alla eventuella miljöskulder. Om det finns minsta möjlighet att marken är förorenad så ta prov. Börja brett med Totalanalyser och utarbeta sedan en provtagningsstrategi efter resultatet av denna.
Vi kan assistera även vid det fortsatta arbetet. Får vi chans att bygga en undersökning tillsammans med er så lovar vi att resultatet blir tillförlitligt och att kostnaden blir den lägsta tänkbara tack vare att vi kan leverera exakt den analys du behöver. Se vårt utbud till vänster.

Vi har ett stort utbud av ackrediterade analyser.

anoZona är Kooperationspartner till SGS Institut Fresenius. Europas största laboratorium för allmänna analyser. Institut Fresenius har som mål att ha alla analyser ackrediterade, en modern effektiv instrumentpark samt utomordentligt kvalificerad personal. Tyska laboratoriers noggrannhet och pålitlighet är allmänt känd. Vi arbetar således enbart med det absolut bästa. Priserna är trots det i allmänhet något lägre än på svenska marknaden. Ibland mycket lägre!

Vi är nu en del av ALS Scandinavia

ALS Scandinavia förvärvade anoZona i Uppsala 3:e oktober 2017. Vi ser detta som ett nödvändigt förvärv för att få en heltäckande analysverksamhet för Byggd Miljö. AnoZona har i många år legat före sina konkurrenter med analyser för inomhusmiljö som DNA-analyser av mögel och utvidgade VOC-analyser med absolutvärden. Vi kommer tillsammans att fortsätta vara tekniskt ledande inom området. Laboratorieverksamheten fortsätter tills vidare i Uppsala men marknadsföring och kundservice integreras i ALS Scandinavias bolag i alla de nordiska länderna.

ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, som med sina ca 350 laboratorier och ca.13 000 anställda i över 55 länder är världsledande inom kemisk analys. ALS Scandinavia AB erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. byggd miljö, Yttre miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att ni även i fortsättningen kan vända er till Uppsala med frågor och analyser.

Hur lägger jag in min app?
App Installation

Login