Välkommen till anoZona.
Vi arbetar för en bra miljö! - Ute och inne!

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av det senaste inom laboratorieteknik och miljömätning. Här kan du läsa om sjuka hus och inomhusmiljö. Du kan beställa analyser av föroreningar i mark och vatten.  Du är lika välkommen vare sig du vill lära dig lite mer om ämnet eller om du vill beställa analyser.

Vårt eget mikrobiologiska laboratorium ger dig snabba och tillförlitliga analyser av mögel och bakterier. Ett viktigt inslag i inomhusmiljön.

Vi är Kooperationspartner till SGS Institut Fresenius och säljer deras kemiska analyser i Sverige. SGS är världens största icke medicinska laboratoriekoncern med 75 000 anställda och 1 500 laboratorier world-wide. Har du problemet så har vi analysen!

Vi arbetar alltid med den senaste internationellt erkända tekniken. Ring gärna och diskutera med oss. Gäller det sjuka hus eller förorenade jord- och vattenområden ger vi gärna råd.

Mögel i huset?

Med DNA-teknik kan du se om du har mögel i huset. Du beställer enkelt i vår e-butik.

Det finns alltid mögel och bakterier i våra hus. Skillnaden är att de organismer som växer i fuktskadade hus är så många fler och av toxinbärande arter. När det uppfuktade materialet torkar börjar möglet att damma runt i huset. Det når då innemiljön med eventuella svamptoxiner fästade vid fragmenten. En stor del av det mikrobiella dammet består av mycket små partiklar som lätt andas in i lungorna, fastnar i ögonen eller på huden. Känsliga människor kan reagera med sjukahus-symptom.

Eftersom både växande och uttorkade mögel bär på toxin bör man använda DNA-teknik.
Läs mer

Skadeutredning och sanering

Under sanering har vi information om hur man hittar och åtgärdar skador. Du finner här lite om skadeutredare, SWESIAQ-modellen och en lista på skadeutredare i olika län. Du kan även se 100 bilder på byggnaders svaga punkter som våra framstående finska vänner har tagit fram till hjälp för den finländska befolkningen.
Du kan även hitta ett avsnitt om att spåra lukter samt lite regler för en lyckad byggnadssanering. Städning av de kontaminerade lokaliteterna och lösöret i lägenheten är även den en viktig del av ett lyckat saneringsarbete. Bilden till vänster är publicerad av finska Fukt och Mögeltalko. Bilderna får inte användas utan att källan anges, se förstasidan. Till Sanering och skadeutredning

Föroreningar i mark, vatten och material

Vi har ett komplett sortiment av ackrediterade miljöanalyser. Det kan vara svårt att välja. Om du skall starta en undersökning så kan du som första orienterande mätning göre en totalanalys. Den kostar visserligen 5 till 6 tusen kronor men med 250 analyserade ämnen får man en bred analys som sparar pengar i senare skeden av undersökningen.
I nästa skede, när man vet vad som man skall leta efter så har vi specifika analyser för varje fall.
Vi ordnar logistiken och har en god leveransprecision, goda ledtider och en förmånlig prissättning. Du behöver inte leta någon annanstans. Till totalanalyser.

Arbetsmiljömätningar

De arbetsmiljömätningar vi erbjuder sammanfaller ofta med inomhusmiljömätningar. Prova först om någon av standardanalyserna gör jobbet. Det blir mycket billigare och säkrare.
I annat fall så har vi ofta det prov du behöver men inte alltid annonserat på hemsidan. Läs mer.

Handla i vår webbutik!

Våra vanligaste analyser finns i vår E-butik www.anoZona.biz . Där kan du som privatperson handla analyser dygnet runt. Det är också lite billigare.Mikrobiell skadekontroll.

3 ytor, 2 analyser, 1 pris!

Vi kombinerar okulär analys av materialytor med aktivitetsmätning. Analysen visar hur mycket mikroorganismer som växer på en yta samt hur aktiva organismerna är, dvs. om organismerna är i tillväxt. Analysen kan användas för att kontrollera utbredningen av en skada.

För att kartlägga skadornas omfattning behöver ofta fler prov göras. Därför ingår alltid  tre ytor från samma objekt. Vi noterar mögel, storsvampar som Äkta hussvamp och Aktinomyceter.

Analysen är tänkt för professionella skadeutredare och har ett tydligt och rent provsvarsprotokoll.

Mycotape

Mycotape är en enkel och snabb metod att analysera mikroorganismer från ytor. Den är utvecklad av Mycoteam i Oslo som har använt metoden sedan 90-talet.

Mycotape är en klar plast med ett speciellt adhesiv som tar upp mikroorganismerna utan att förstöra strukturen. Vi kan då lätt mikroskopera filmen och lämna svar samma dag eller dagen efter vi fått in provtagningsarket.

Läs mer


Swesiaq höstmöte

Anmäl dig till höstmötet den 12:e november på Chalmers i Göteborg.

I år håller SWESIAQ sitt höstmöte på Chalmers. Av intresse denna gång är "SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader". Nästan alla laboratorier har varit med och utformat råden. Det handlar i första hand om olika laboratorietester och deras för och nackdelar. Diskussionerna har varit häftiga med dramatiska utspel och uttåg ur gruppen. Men till slut har man enats om skrivningar kring när och var man tar olika prov och vilka analyser som man kan göra på dessa prov. De diskussioner som kommer att följa på presentationen kommer att bli mycket informativa. Anmäl dig SWESIAQ höstmöte 12 november. idag.

Bränder och dioxin

Men innan skyfallen så var det ju varmt och ovanligt mycket kraftiga åskväder som orsakade flera bränder. Bränder som kan orsaka att dioxin och andra farliga ämnen bildas. Innan man river bör man kontrollera om det finns farliga ämnen i brandresterna så att de kan tas om hand på ett säkert sätt.
Login